KLAPKA SPÄTNÁ L10 117-016

Technický popis
Spätná klapka bráni samočinne spätnému prúdeniu pracovnej látky. Nie je uzatváracou armatúrou. Tesniace plochy sú zo základného materiálu.

Materiál
Teleso, klapka, veko a záves sú z nehrdzavejúcej ocele na odliatky. Zátka a hriadeľ sú z korózievzdornej ocele. Tesniace plochy v telese a klapke sú zo základného materiálu.

Použitie
Na chemicky agresívne látky, kyseliny, lúhy.

KLAPKA SPÄTNÁ L 10 117-51

Technický popis
Spätná klapka sa používa ako samočinný spätný uzáver brániaci spätnému prúdeniu pretekajúcej tekutiny a spätným nárazom v potrubí. Spätná klapka sa môže používať podľa platných noriem a predpisov pre uvedené parametre.

Materiál
Teleso, veko a tanier sú z uhlíkovej ocele na odliatky 42 2643.1. Čap klapky je z korózievzdornej ocele. Tesniace plochy sú navarené korózievzdornou oceľou.

Použitie
Neagresívne látky, voda.

KLAPKA SPÄTNÁ L 10 117-564

Technický popis
Spätná klapka sa používa ako samočinný spätný uzáver brániaci spätnému prúdeniu pretekajúcej tekutiny a spätným nárazom v potrubí.

Materiál
Pre teploty do 400°C sú teleso, veko a tanier z oceľoliatiny 42 2643, pre teploty nad 400°C sú z 42 2744. Čap a tesniace plochy sú z korózievzdornej ocele.

Použitie
Voda, vodná para, neagresívne tekutiny.

KLAPKA SPÄTNÁ L 10 117-616

Technický popis
Spätná klapka s obtokom.

Materiál
Teleso a veko sú zo sivej liatiny, tanier klapky z temperovanej liatiny alebo mosadze. Sedlá taniera sú vyrobené z mosadze alebo gumy. Sedlá telesa sú z mosadze, otočný čap z nehrdzavejúcej ocele. Tesnenie je bezazbestového materiálu a ložiská zátok sú vyrobené z mosadze.

Použitie
Na vodu, paru, oleje, plyny a iné neagresívne prevádzkové látky.