Dávkovacie membránové čerpadlá

LEWA Ecoflow

Univerzálne dávkovacie čerpadlo so systémom ochrany membrány (DPS) v osvedčenom modulárnom usporiadaní. Čerpadlo LEWA ecoflow je najmodernejšie membránové dávkovacie čerpadlo na svete. Je maximálne bezpečné a neohrozuje životné prostredie

– Prietok až 10 m3/h na čerpaciu hlavu
– Výtlačný tlak až 1200 bar

LEWA Ecodos

Štandardné membránové dávkovacie čerpadlo pre nízky tlak s mechanicky ovládanou 4-vrstvou PTFE membránou zaručujúcou mnohonásobnú bezpečnosť.

– Prietok až 1,5 m3/h na čerpaciu hlavu
– Výtlačný tlak až 20 bar

LEWA Microflow Metering Pumps

Mikro-dávkovacie čerpadlo s hydraulicky ovládanou kovovou membránou, používané najmä v laboratóriách a pre procesný výskum v prototypových zariadeniach.

– Prietok až 68 l/h na čerpaciu hlavu
– Výtlačný tlak až 560 ba

Procesné membránové čerpadlá

Membránové čerpadlá LEWA pre vysokotlaké procesy predstavujú štandard tesnosti v rozsahu vysokého tlaku. Tieto čerpadlá dopravujú bezpečne kritické, toxické a horľavé média, a takisto média s mimoriadne nízkou viskozitou, či  abrazívne suspenzie. Tlakový rozsah je až do 1200 bar.

Čerpacia hlava s PTFE membránou do 350 bar (M500)

Čerpacia hlava s PTFE membránou do 800 bar (M800)

Čerpacia hlava s kovovou membránou do 1200 bar (M400)

Piestové čerpadlá

Piestové čerpadlá LEWA sú výkonné dávkovacie čerpadlá, ktoré pracujú s volumetrickou presnosťou. Preto sa používajú vo vybraných procesoch v ropnom a plynárenskom priemysle.

– Tlak až 3 500 bar
– Prietok až 140 m3/h (620 GPM)
– Teplota až 200 °C (392 °F)
– Viskozita až 2 000 mPa
– Vysoká účinnosť
– Inovatívna technológia upchávok
– Spoľahlivý výkon