Sídlo
HENRON, s.r.o.
Kukučínova 997/42,
831 03 Bratislava

IČO: 35 894 237
IČ DPH: SK2021858872
IBAN: SK1811000000002626012504

Kancelária
Vajnorská 127/C, 831 04 Bratislava

Prevádzka Rimavská Sobota
Ožďany časť Babin Most 736
980 11 Ožďany

Ako Vám môžeme pomôcť?

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Obchodný riaditeľ
Ing. Kornel Hegedűs

Technický riaditeľ
Ing. Marián Krkoška

Úsek ekonomiky
Silvia Sedláková

Vedúci dielne
Ing. Michal Lach