Sídlo
HENRON, s.r.o.
Olbrachtova 1052/9,
831 04 Bratislava

IČO: 35 894 237
IČ DPH: SK2021858872
IBAN: SK1811000000002626012504

Kancelária
Vajnorská 127/C, 831 04 Bratislava

Prevádzka Rimavská Sobota
Ožďany časť Babin Most 736
980 11 Ožďany

Ako Vám môžeme pomôcť?

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

  Obchodný riaditeľ
  Ing. Kornel Hegedűs

  Technický riaditeľ
  Ing. Marián Krkoška

  Úsek ekonomiky
  Silvia Sedláková

  Vedúci dielne
  Ing. Michal Lach