GUĽOVÝ KOHÚT K85 111-616

Guľový kohút je obojsmerná armatúra, ktorej uzáver tvorí guľa. Uzáver sa zatvára (otvára) otočením páky doprava (doľava) o 90°. Polohy uzáveru ZATVORENÉ – OTVORENÉ sú vymedzené dorazom. Pripojenie prírubové.

MATERIÁL
Teleso je z uhlíkovej ocele, guľa a vreteno sú z korózievzdornej ocele. Sedlá a upchávka sú z teflónu.

POUŽITIE
Pre neagresívne prevádzkové látky voda, vzduch a plyny. Dovolená veľkosť mechanických nečistôt je do 30µm, množstvo nečistôt je do 20 g.m-3 . Kohúty sa neodporúčajú používať na prevádzkové látky, ktoré sa priliepajú na povrch gule.

GUĽOVÝ KOHÚT K85 111-516

TECHNICKÝ POPIS
Guľový kohút je obojsmerná armatúra, ktorej uzáver tvorí guľa. Uzáver sa zatvára (otvára ) otočením páky doprava (doľava) o 90°. Polohy uzáveru ZATVORENÉ – OTVORENÉ sú vymedzené dorazom. Pripojenie prírubové.

MATERIÁL
Teleso je z uhlíkovej ocele, guľa a vreteno sú z korózievzdornej ocele. Sedlá a upchávka sú z teflónu.

POUŽITIE
Pre neagresívne prevádzkové látky voda, vzduch a plyny. Dovolená veľkosť mechanických nečistôt je do 30µm, množstvo nečistôt je do 20 g.m-3 . Kohúty sa neodporúčajú používať na prevádzkové látky, ktoré sa priliepajú na povrch gule.

GUĽOVÝ KOHÚT K85 111-016

TECHNICKÝ POPIS
Guľový kohút je obojsmerná armatúra, ktorej uzáver tvorí guľa. Uzáver sa zatvára (otvára) otočením páky doprava (doľava) o 90°. Polohy uzáveru ZATVORENÉ – OTVORENÉ sú vymedzené dorazom. Pripojenie prírubové.

MATERIÁL
Teleso, guľa a vreteno sú z korózievzdornej ocele. Sedlá a upchávka sú z teflónu.

POUŽITIE
Pre agresívne kvapaliny, paru a plyny. Použitie je obmedzené druhom, teplotou a koncentráciou prevádzkovej tekutiny. Dovolená veľkosť mechanických nečistôt je do 30µm, množstvo nečistôt je do 20 g.m-3. Kohúty sa neodporúčajú používať na prevádzkové látky, ktoré sa priliepajú na povrch gule.

GUĽOVÝ KOHÚT K85 111-540

TECHNICKÝ POPIS
Guľový kohút je obojsmerná armatúra, ktorej uzáver tvorí guľa. Uzáver sa zatvára (otvára) otočením páky doprava (doľava) o 90°. Polohy uzáveru ZATVORENÉ – OTVORENÉ sú vymedzené dorazom. Pripojenie prírubové.

MATERIÁL
Teleso je z uhlíkovej ocele, guľa a vreteno sú z korózievzdornej ocele. Sedlá a upchávka sú z teflónu.

POUŽITIE
Pre neagresívne prevádzkové látky voda, vzduch a plyny. Dovolená veľkosť mechanických nečistôt je do 30µm, množstvo nečistôt je do 20 g.m-3 . Kohúty sa neodporúčajú používať na prevádzkové látky, ktoré sa priliepajú na povrch gule.