VENTIL UZATVÁRACÍ

VENTIL UZATVÁRACÍ V30 111-616

TECHNICKÝ POPIS
Prevedenie strmeňové s ručným ovládaním. Pripojenie prírubové. V telese je zavalcované sedlo, na ktoré dosadá uzatváracia kuželka. Kuželka je otočne spojená s vretenom. Vreteno je v strmeni utesnené upchávkou.

MATERIÁL
Teleso, strmeň a upchávkové veko sú zo sivej liatiny. Vreteno a sedlo sú z korózievzdornej ocele. Kuželka je z korózievzdornej ocele, alebo uhlíkovej ocele s navarením tesniacej plochy nerezovou elektródou.

POUŽITIE
Prevádzkovým médiom je voda, vodná para, neagresívne kvapaliny. Ventil slúži ako uzatvárací, alebo vypúšťací orgán.

VENTIL UZATVÁRACÍ V30 111-540

TECHNICKÝ POPIS
Ventil je strmeňový. V telese je navarené sedlo, na ktoré dosadá uzatváracia kuželka. Kuželka je otočne spojená s vretenom. Vreteno je v strmeni utesnené upchávkou. Smer prúdenia pracovnej látky je pre DN15 ÷ 100 pod kuželku. Pre DN125 ÷ 200 je smer prúdenia nad kuželku s vnútorným obtokom, ktorý slúži k vytvoreniu potrebného tlakového spádu.

MATERIÁL
Teleso a strmeň sú z uhlíkovej ocele, upchávkové veko z temperovanej liatiny. Kuželka je z korózievzdornej ocele, alebo z uhlíkovej ocele s navarením tesniacej plochy nerezovou elektródou.

POUŽITIE
Prevádzkovým médiom je voda, vodná para, neagresívne kvapaliny a vzduch. Ventil slúži ako uzatvárací, alebo vypúšťací orgán, ako regulačný orgán je nevhodný.

VENTIL UZATVÁRACÍ V30 111-564

TECHNICKÝ POPIS
Ventil DN50 je bez obtoku so smerom prúdenia pod kuželkou. Ventil DN65 ma vnútorný obtok so smerom prúdenia nad kuželkou.

MATERIÁL
Teleso a veko sú pre teploty do 400°C z uhlíkovej oceľoliatiny, pre teploty nad 400°C z legovanej oceľoliatiny. Vreteno je z antikoróznej ocele, kuželka a matice sú pre teploty do  400°C z uhlíkovej ocele, pre teploty nad 400°C z antikoróznej ocele.

POUŽITIE
Ventil  sa používa ako uzatvárací alebo vypúšťací orgán, pre reguláciu je nevhodný.

VENTIL REGULAČNÝ

VENTIL REGULAČNÝ V41 111-616

Technicý popis
Ventil je strmeňový. V telese je zavalcované sedlo, na ktoré dosadá regulačná kuželka. Kuželka je otočne spojená s vretenom. Vreteno je v strmeni utesnené upchávkou. Smer prúdenia pracovnej látky je pod kuželku.

MATERIÁL
Teleso, strmeň a upchávkové veko sú zo sivej liatiny. Vreteno, kuželka a sedlo, sú z korózievzdornej ocele.

POUŽITIE
Ako regulačný orgán pre vodu a vodnú paru, na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne prevádzkové látky.

VENTIL SPӒTNÝ

VENTIL SPӒTNÝ Z15 117-616

TECHNICKÝ POPIS
Prevedenie vekové. Pripojenie prírubové.

MATERIÁL
Teleso a veko sú zo sivej liatiny. Kuželka je do DN25 z korózievzdornej ocele, väčšie DN je zo sivej liatiny zo zavalcovaným krúžkom z korózievzdornej ocele.

POUŽITIE
Na zamedzenie spätného prúdenia vody a vodnej pary, na zvláštnu požiadavku aj pre iné prevádzkové látky. Spätný ventil nie je uzatváracia armatúra, preto je nutné v prípade požiadavky na tesnosť zaradiť do potrubia ešte uzatváraciu armatúru.

VENTIL SPӒTNÝ Z15 117-540

TECHNICKÝ POPIS
Prevedenie vekové. Pripojenie prírubové.

MATERIÁL
Teleso aj veko sú z uhlíkovej ocele. Kuželka je z korózievzdornej ocele. Sedlo v telese je navarené nerezovou elektródou.

POUŽITIE
Na zamedzenie spätného prúdenia vody a vodnej pary, na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne látky.

VENTIL SPӒTNÝ UZATVÁRACÍ

VENTIL SPӒTNÝ UZATVÁRACÍ Z25 116-616

TECHNICKÝ POPIS
Ventil je strmeňový. V telese je zavalcované sedlo na ktoré dosadá zatváracia kuželka. Kuželka je voľne vedená na vretene. Vreteno je v strmeni utesnené upchávkou. Smer prúdenia pracovnej látky je pod kuželku.

MATERIÁL
Teleso, strmeň a upchávkové veko sú zo sivej liatiny. Kuželka, vreteno a sedlo sú z korózievzdornej ocele.

POUŽITIE
Na zamedzenie spätného prúdenia vody a vodnej pary, na zvláštnu požiadavku aj iné neagresívne látky s možnosťou trvalého uzatvorenia.

VENTIL POISTNÝ

VENTIL POISTNÝ P 10 237-616

TECHNICKÝ POPIS
Nadzdvihovacie zariadenie slúži na preskúšanie činnosti za prevádzky. V telese je zavalcované sedlo, na ktoré dosadá uzatváracia kuželka. Kuželka je pritlačovaná do sedla tlačným hrotom. Silu vyvíja pružina. Poistný ventil pracuje samočinne tlakom pracovnej látky na kuželku. Smer prúdenia pracovnej látky je zdola pod kuželku. Výstup je vo vodorovnom smere.

MATERIÁL
Teleso, poklop a kryt sú zo sivej liatiny. Kuželka, sedlový krúžok a vodiace puzdro sú z korózievzdornej ocele. Pružina je z kremíkochrómovej ocele.

POUŽITIE
Slúži ako bezpečnostný orgán, ktorý istí tlakové nádoby a iné zariadenia proti nedovolenému stúpaniu prevádzkového pretlaku. Používa sa pre vodu a vzduch, na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne prevádzkové látky.

VENTIL POISTNÝ P 15 217-616

TECHNICKÝ POPIS
Nadzdvihovacia páka slúži na preskúšanie činnosti za prevádzky. V telese je zavalcované sedlo, na ktoré dosadá uzatváracia kuželka. Kuželka je pritlačovaná do sedla tlačným hrotom. Silu vyvíja pružina. Poistný ventil pracuje samočinne tlakom pracovnej látky na kuželku. Smer prúdenia pracovnej látky je zdola pod kuželku. Výstup je vo vodorovnom smere.

MATERIÁL
Teleso, kryt a poklop sú zo sivej liatiny. Kuželka, sedlový krúžok a vodiace puzdro sú z korózievzdornej ocele. Pružina je z kremíkochrómovej ocele.

POUŽITIE
Slúži ako bezpečnostný orgán, ktorý istí tlakové nádoby a iné zariadenia proti nedovolenému stúpaniu prevádzkového tlaku. Používa sa pre vodu, vodnú paru a vzduch, na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne prevádzkové látky. Rozsah nastaviteľnosti otváracích pretlakov je od 0,03 MPa do 1,6 MPa.

VENTIL POISTNÝ P 16 217-616

TECHNICKÝ POPIS
Nadzdvihovacia páka slúži na preskúšanie činnosti za prevádzky. V telese je zavalcované sedlo, na ktoré dosadá uzatváracia kuželka. Kuželka je pritlačovaná do sedla tlačným hrotom. Silu vyvíja pružina. Ventil pracuje samočinne pod tlakom pracovnej látky na kuželku. Smer prúdenia pracovnej látky je zdola pod kuželku. Výstup je vo vodorovnom smere.

MATERIÁL
Teleso, kryt a poklop sú zo sivej liatiny. Kuželka, sedlový krúžok a vodiace puzdro sú z korózievzdornej ocele. Pružina je z kremíkochrómovej ocele.

POUŽITIE
Slúži ako bezpečnostný orgán, ktorý istí tlakové nádoby proti nedovolenému stúpaniu prevádzkového tlaku. Používa sa na vodnú paru a vzduch. Na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne prevádzkové látky. Obvykle ekologicky závadné, vyžadujúce plynotesnosť. Rozsah nastaviteľnosti otváracích pretlakov je od 0,03 MPa do 1,6 MPa.