KLAPKA UZATVÁRACIA L36 171 616

Technický popis
Klapka uzatváracia je obojstranná armatúra. Funkčné orgány sa otáčajú okolo osi kolmo na smer prúdenia prevoznej tekutiny. Pri uzavretí funkčného orgánu uzatvára prietok pracovnej tekutiny oboma smermi.

Materiál
Teleso je zo šedej liatiny, tanier a čap z korózievzdornej ocele, manžeta podľa druhu pracovnej látky a tesnenie čapu je klasický O-krúžok.

Použitie
Pre neagresívne tekutiny ako voda, pre pracovný tlak pre DP a pre teploty do 120°C.