Čerpadlá s obtekaným motorom

ETASECO

Maximálna výtlačná výška: 100,00 m
Maximálny prietok: 250 m³/h

 Horizontálne alebo vertikálne bezupchávkové jednostupňové čerpadlo s obtekaným motorom, procesná konštrukcia, s jedno-vtokovým radiálnym obežným kolesom; nízka hlučnosť. Použitie: čerpanie agresívnych, horľavých, jedovatých, prchavých alebo vzácnych kvapalín v chemickom a petrochemickom priemysle.

SECOCHEM EX

Maximálna výtlačná výška: 220,00 m
Maximálny prietok: 300 m³/h

Horizontálne alebo vertikálne bezupchávkové jednostupňové čerpadlo s obtekaným motorom, procesná konštrukcia, s jedno-vtokovým radiálnym obežným kolesom; nízka hlučnosť. Ochrana proti výbuchu. Použitie: čerpanie agresívnych, horľavých, jedovatých, prchavých alebo vzácnych kvapalín v chemickom a petrochemickom priemysle.

Čerpadlá s magnetickou spojkou

MAGNOCHEM

Maximálna výtlačná výška: 225,00 m
Maximálny prietok: 1.400 m³/h

Horizontálne, radiálne delené, jednostupňové čerpadlo so špirálovým telesom, procesná konštrukcia, s jedno-vtokovým radiálnym obežným kolesom. Bezupchávkové čerpadlo s magnetickou spojkou. Použitie: doprava agresívnych, jedovatých, výbušných, vzácnych, horľavých, zapáchajúcich alebo nebezpečných kvapalín v chemických a petrochemických procesoch a všeobecnom priemysle.

MAGNOCHEM BLOC

Maximálna výtlačná výška: 218,00 m
Maximálny prietok: 300 m³/h

Jednostupňové čerpadlo so špirálovým telesom mono-blokovej konštrukcie, s jedno-vtokovým radiálnym obežným kolesom. Bezupchávkové čerpadlo s magnetickou spojkou. Použitie: doprava agresívnych, jedovatých, výbušných, vzácnych, horľavých, zapáchajúcich alebo nebezpečných kvapalín v chemických a petrochemických procesoch a všeobecnom priemysle.

Odstredivé čerpadlá s upchávkou hriadele

CPKN

Maximálna výtlačná výška: 275,00 m
Maximálny prietok: 4.800 m³/h

Horizontálne, radiálne delené, jednostupňové čerpadlo so špirálovým telesom, procesná konštrukcia, s jedno-vtokovým radiálnym obežným kolesom. Variant CPK je so zosilenou hriadeľou v priestore upchávky a zosilenými ložiskami. Použitie: čerpanie agresívnych kvapalín v chemickom a petrochemickom priemysle.

ETABLOC SYT

Maximálna výtlačná výška: 70,00 m
Maximálny prietok: 315 m³/h

Čerpadlo chladené ventilátorom, jednostupňové čerpadlo so špirálovým telesom, mono-blokové pre štandardný motor. Použitie: systémy prenosu tepla, alebo cirkulácia horúcej vody.

ETANORM-RX

Maximálna výtlačná výška: 105,00 m
Maximálny prietok: 600 m³/h

Horizontálne, jednostupňové čerpadlo so špirálovým telesom, s ložiskovým kozlíkom, procesná konštrukcia. Vymeniteľné ochranné púzdro hriadele a tesniace kruhy telesa. Použitie: sprinklerové systémy a požiarna voda.

Vysokotlaké čerpadlá

CHTC

Maximálna výtlačná výška: 4.000,00 m
Maximálny prietok: 1.278 m³/h

Horizontálne, viacstupňové vysokotlakové čerpadlo s barelovým telesom s jedno-vtokovými radiálnymi obežnými kolesami, s prírubami podľa štandardu DIN a ANSI. Axiálny ťah vyrovnaný hydraulickým vyrovnávacím systémom na výtlačnej strane, dvojitý vyrovnávací piest. Použitie: čerpanie napájacej vody a kondenzátu v elektrárniach a priemyslových systémoch, vytváranie tlakovej vody pre lisy, atď.