POSÚVAČ S 15 111 616/516

TECHNICKÝ POPIS
Regulačná armatúra na plynulú reguláciu média.

MATERIÁL
Teleso, veko a klin sú zo šedej liatiny 2425 /GG-25/. Vreteno je z korózievzdornej ocele. Sedlá sú z mosadze alebo korózievzdornej ocele. Teleso a klin majú zalisované tesniace krúžky z mosadze alebo korózievzdornej ocele. Vreteno je utesnené upchávkou.

POUŽITIE
V základnom prevedení ako uzatvárací orgán na vodu, paru a na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne kvapaliny, paru a plyny, pri najvyššom dovolenom pracovnom pretlaku 1,6Mpa do 120 °C a 1,3Mpa do 150 °C. Nie je vhodný na reguláciu.

POSÚVAČ VODÁRENSKÝ S 24 118 616/610

TECHNICKÝ POPIS
Vreteno posúvača je štvorhranom pevne spojené s ručným kolesom. V komore posúvača sa nachádza matica (oproti klinu nepohyblivá) , ktorá pri otáčaní vretena nesie klin. Náliatky v telese posúvača vymedzujú priamočiary pohyb klinu. Vreteno je osadené nákružkom, ktorý vymedzuje jeho polohu oproti veku a telesu. Vreteno je vo veku posúvača utesnené „O“ krúžkom. Pri tomto druhu posúvača nepoznáme vonkajším pohľadom či je v polohe otvorené, alebo zatvorené.

MATERIÁL
Teleso, klin a veko sú zo sivej liatiny, vreteno je z korózievzdornej ocele. Tesniace plochy sediel (teleso, klin) liatina.

POUŽITIE
Pre pitnú a úžitkovú vodu. Posúvač nie je vhodný na reguláciu.

POSÚVAČ STRMEŇOVÝ S VEDENÍM S 30 111 516/016

TECHNICKÝ POPIS
Strmeň posúvača je štvorhranom pevne spojený s ručným kolesom. Slúži na vedenie vretena pomocou vretenovej matice. Tá sa otáča spolu s ručným kolesom a tým vysúva, alebo zasúva vreteno, ktoré sa neotáča. Vreteno unáša tuhý klin, v strmeni je utesnené upchávkou. Náliatky v telese posúvača vymedzujú priamočiary pohyb klinu. V prípade ovládania posúvača servomotorom doporučujeme tzv. presné vedenie klinu ( vodiace náliatky sú obrobené). Vysunuté vreteno nad ručným kolesom signalizuje polohu „otvorené“.

MATERIÁL
S30 111-516 – Teleso, klin a strmeňové veko sú z uhlíkovej ocele, vreteno je z korózievzdornej ocele. Tesniace plochy sediel (teleso/klin) sú navarené nerezovou elektródou. S30 111-016 – Teleso, klin, strmeňové veko a vreteno sú z korózievzdornej ocele. Tesniace plochy sediel sú zo základného materiálu.

POUŽITIE
Prevedenie S30 111-516 na vodu a vodnú paru na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne prevádzkové látky. Prevedenie S30 111-016 pre chemicky agresívne látky kyseliny a lúhy (ich použitie je obmedzené druhom, teplotou a koncentráciou prevádzkovej tekutiny). Pri tlaku vyššom ako 1MPa môže byť posúvač v rozmeroch DN200 a DN250 vybavený obtokom. Posúvač nie je vhodný na reguláciu.

POSÚVAČ STRMEŇOVÝ S 35 111 516/016

TECHNICKÝ POPIS
Strmeň posúvača je pevne spojený s vekom komory posúvača. Slúži na vedenie vretena pomocou vretenovej matice. Tá sa otáča spolu s ručným kolesom a tým vysúva alebo zasúva vreteno, ktoré sa neotáča. Vreteno nesie tuhý klin v strmeni je utesnené. Náliatky v telese posúvača vymedzujú priamočiary pohyb klinu. Vysunuté vreteno nad ručným kolesom signalizuje polohu „otvorené“.

MATERIÁL
S35 111-516 – Teleso, klin a strmeňové veko sú z uhlíkovej ocele, vreteno je z korózievzdornej ocele. Tesniace plochy sediel (teleso/klin) sú navarené nerezovou elektródou. S35 111-016 – Teleso, klin, strmeňové veko a vreteno sú z korózievzdornej ocele. Tesniace plochy sediel sú zo základného materiálu.

POUŽITIE
Prevedenie S35 111-516 na vodu a vodnú paru, na zvláštnu požiadavku aj pre iné neagresívne prevádzkové látky. Prevedenie S35 111-016 pre chemicky agresívne látky kyseliny a lúhy  (ich použitie je obmedzené druhom, teplotou a koncentráciou prevádzkovej tekutiny). Pri tlaku vyššom ako 1MPa môže byť posúvač v rozmeroch DN200 a DN250 vybavený obtokom. Posúvač nie je vhodný na reguláciu.

POSÚVAČ STRMEŇOVÝ S 38 111 525/540

TECHNICKÝ POPIS
Strmeň posúvača je pevne spojený s vekom komory posúvača. Slúži na vedenie vretena pomocou vretenovej matice. Tá sa otáča spolu s ručným kolesom a tým vysúva, alebo zasúva vreteno, ktoré sa neotáča. Vreteno nesie tuhý klin, v strmeni je utesnené upchávkou. Náliatky v telese posúvača vymedzujú priamočiary pohyb klinu. Vysunuté vreteno nad ručným kolesom signalizuje polohu „otvorené“.

MATERIÁL
Teleso, klin a strmeňové veko sú z uhlíkovej, alebo zliatinovej ocele, vreteno je z korózievzdornej ocele. Tesniace plochy sediel (teleso a klin) sú vytvorené návarom z korózievzdornej, alebo zliatinovej ocele.

POUŽITIE
Posúvač nie je vhodný na reguláciu.