Odstredivé čerpadlá

Odstredivé čerpadlá majú široké uplatnenie vo vodárenstve, priemyselných a poľnohospodárskych prevádzkach, predovšetkým na dopravu vody. Sú určené na dopravu čistej vody bez mechanických prímesí. Pri čerpaní znečistenej kvapaliny je nutné počítať s kratšou životnosťou mech. upchávky. Charakteristické je použitie čerpadiel vo vodárenstve, ako pre hlavné alebo pomocné čerpacie stanice, tak pre zosilňovacie stanice na zvýšenie tlaku vo vodovodných sieťach, v priemysle, energetike a poľnohospodárstve na zásobovanie rôznych objektov vodou. Odstredivé čerpadlá typu S-LV sú vhodné na čerpanie čistých kvapalín, bez mechanických prímesí. Používajú sa hlavne na čerpanie horľavých kvapalín, nafty, benzínu, petroleja, liehu, leteckého petroleja a benzolovej zmesi.

– vysoká prevádzková spoľahlivosť
– jednoduchá konštrukcia
– ľahká obsluha a údržba
– rovnomerné krytie pracovných oblastí
– stabilná charakteristika
– široká unifikácia dielov
– použitie mechanickej upchávky

Dostupné v modeloch: 250-BQV, 32-CVXU, 32-CVXV, 40-CVX, 40-CVXV, 400-BQO, 50-CVX, 65-CVX, 80-SVA, CVE, DE, H-V-HD, LV, S-LV, SVA, SVD, V-D, V-HD.

Rotačné objemové čerpadlá

Rotačné objemové čerpadlá sú určené na tlakovú dopravu čistých olejov v rôznych mazacích, chladiacich či nízkotlakových olejových hydraulických systémoch strojov a zariadení. Môžu dopravovať aj iné samo-mazné nekorozívne látky bez mechanických nečistôt. Uplatňujú sa hlavne pri prevodových skriniach, diesel-motoroch, parných turbínach, kompresoroch, obrábacích strojoch a pod. Rotačné objemové čerpadlá typu T-RPT sú určené na čerpanie viskóznych kvapalín s kinematickou viskozitou od 20 mm^2/s do 65 000 mm^2/s a do maximálnej teploty 220°C. Medzi produkty, ktoré je možné čerpať, patria oleje, decht, mazacie tuky, laky, mydlá, glej, vodné sklo, asfalt a v potravinárskom priemysle sirupy, ovocné šťavy, melasa, majonézy, tuky a mnoho iných viskóznych kvapalín.

Dostupné v modeloch: EAB, EAD, FAC, FAD, FAT, RPP, T-RPT, ZOL, ZOP, ZOT, ZPG, ZTL, ZVS.

Plunžrové čerpadlá

Vysokotlakové horizontálne plunžrové čerpadlá sú určené na čerpanie čistej vody, emulzií, olejov a iných chemicky neaktívnych kvapalín a roztokov s hodnotami pH v rozmedzí 6-8, s maximálnym obsahom 1% objemového množstva nevydierajúcich prímesí s maximálnou veľkosťou zrna do 0.05 mm a s teplotou do 50°C. Čerpadlá sú vhodné ako zdroj tlakového média v hydraulických obvodoch tvárniacich strojov, v tlakových staniciach a v zariadeniach na čistiace a sanačné práce s vysokotlakovým vodným lúčom s výkonom do 110kW. Pre svoju kompaktnú konštrukciu a nízku hmotnosť sú zvlášť vhodné na zástavby v mobilných zariadeniach. Vysokotlakové horizontálne plunžrové čerpadlá PCX patria do skupiny čerpadiel pre špeciálne použitie. Sú určené na čerpanie chemicky aktívnych médií bez mechanických nečistôt, s teplotou do 120°C, s maximálnou viskozitou do 45mm^2/s a do tlaku 400 bar, vo zvláštnych prípadoch do 800 bar. Čerpadlá sú vhodné ako zdroj tlakového média v chemických, prípadne iných ťažkých prevádzkach.

Dostupné v modeloch: PAD, PAH, PAR, PAS, PAX-3-100, PAX-3-160, PAX-3-30, PAX-3-40, PAX-3-60, PCD, PCR, PCX.