Zubové čerpadlá pre viskózne kvapaliny

Objemové rotačné čerpadlá s vnútorným ozubením. Prietok je priamo úmerný otáčkam a nezávislý na tlaku. Prietok je plynulý, bez pulzácií v oboch smeroch. V závislostí na použití je čerpadlo vybavené mäkkou alebo mechanickou upchávkou, dvojitou mechanickou upchávkou alebo magnetickou spojkou. Čerpadlá sa vyrábajú z liatiny a nerezovej ocele ale môžu byť vyrobené aj zo špeciálnych materiálov. Čerpadlá môžu byť vybavené plášťom a by – passom.

– viskózne kvapaliny
– konštantný prietok bez pulzácií
– samo-nasávacia schopnosť
– dlhá životnosť

Samo-nasávacie kalové čerpadlá

Samo-nasávacie jednostupňové odstredivé horizontálne čerpadlo s otvoreným obežným kolesom dopravujúce veľké častice. Nie sú vyžadované spätné klapky, čerpadlo nasáva automaticky a rýchlo.

Ľahko vymeniteľná trecia doska poskytuje čerpadlu vysokú odolnosť voči abrazívnemu opotrebeniu. Čerpadlá sú vyrobené z liatiny alebo z nerezovej ocele podľa požiadaviek zákazníka.

– rýchla samo-nasávacia schopnosť
– doprava veľkých častíc
– vysoká abrazívna odolnosť
– chod nasucho pri odvodňovaní a prerušení
– jednoduchá údržba